KC De Avonturijn

Over de school

Kindcentrum de Avonturijn is een katholieke school, die ook openstaat voor kinderen van ouders met een andere geloofs- of levensovertuiging. We vinden het belangrijk dat onze school een haven is waar het kind zich op zijn gemak en veilig voelt. Een veilige leeromgeving, rust, structuur, duidelijkheid en saamhorigheid zijn onze speerpunten.

De school is een samenleving waar geleefd, gewerkt en gedeeld wordt. Elkaar respecteren, samenwerken en voor elkaar opkomen, zonder de eigenheid uit het oog te verliezen, kenmerkt het schoolklimaat. De individuele belangen van het kind en de gezamenlijke belangen van alle betrokkenen willen we in een voor het kind gezonde balans brengen, zodat wij het kind kunnen voorbereiden op de toekomstige maatschappij.

Wij vinden het ontwikkelen van de verstandelijke, sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden minstens zo belangrijk als het overdragen van kennis. Daarbij hechten we veel waarde aan de een prettige en ontspannen samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen.

Contactgegevens

KC De Avonturijn

Kerkstraat 19, 
6129 BN
 Berg aan de Maas
046-4260655
Maurice Schrijen
BRIN: 05JP

Andere scholen in

Vorige
Volgende