SBO/SO De Blinker

Over de school

De Blinker: Een school met boeiend onderwijs, waarin iedereen ergens in uitblinkt

De Blinker in Geleen is een school voor speciaal basisonderwijs.

De school wil opvang, ondersteuning en opbrengstgericht onderwijs bieden aan die leerlingen die het binnen het reguliere basisonderwijs niet redden en aangewezen zijn op speciale hulp.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat wij ons er in eerste instantie op richten dat de kinderen (weer) eigenaar worden van hun eigen leerproces (autonomie) en succeservaringen op doen (competentie) om op die manier het zelfvertrouwen en de leermotivatie opnieuw op te bouwen. Dit doen we door consequent uit te gaan van wat kinderen al kennen en kunnen. Met andere woorden: van hun kracht en onderwijsbehoeften. Om dit te realiseren zorgen we voor een omgeving die de nodige veiligheid biedt en door de school betekenisvol in te richten zodat er sprake is van een omgeving die uitnodigt tot actief leren.

Op basis van dit uitgangspunt zijn de volgende punten kenmerkend voor ons onderwijsconcept:

  • het onderwijs binnen de school is adaptief: aangepast aan de behoeften van leerlingen;
  • het onderwijs is gericht op de basisbehoeften (autonomie, relatie en competentie);
  • het onderwijsaanbod binnen de school is betekenisvol en functioneel;
  • het onderwijs is opbrengstgericht. De school wil met name focussen op het maximaliseren van de leeropbrengsten bij de instrumentele vakken lezen (zowel technisch als begrijpend), taal, spelling en rekenen/wiskunde, het leren leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Om dit te realiseren werken we binnen De Blinker vanuit de principes en met de tools van Boeiend Onderwijs en Handelingsgericht Werken (HGW). Dat betekent dat we denken en werken in samenhangen. Wat we doen en hoe we het doen dient steeds in relatie te staan tot waarom we het doen en waartoe het moet leiden. Daarbij dichten we de leerlingen zelf een belangrijke rol toe. In gesprek met hen willen wij ons onderwijs vorm en inhoud geven.

Contactgegevens

SBO/SO De Blinker

Eloystraat 1a, 
6166 XM
 Geleen
046-4105736
Johan van Keulen
Roel Graus
BRIN: 02RS

Andere scholen in

Vorige
Volgende