SO/VSO Parkschool

Over de school

De Parkschool in Sittard-Geleen biedt een vorm van speciaal onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren, al dan niet met een meervoudige handicap. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal ook eindonderwijs (VSO). Wij willen de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling, ouders/ verzorgers en samen met ketenpartners.

De Parkschool streeft door onderwijs, vorming en opvoeding een optimale bereikbare streefkwaliteit na m.b.t. kennis en competenties. De school wil de leerling een aantal voor hem/ haar zinvolle (betekenisvolle) functionele en doelmatige vaardigheden en attitudes bijbrengen die van wezenlijk belang zijn om tot een persoonlijk niveau van zelfstandig functioneren te komen. Voor alle leerlingen streven we naar een passend leer- en ontwikkelklimaat om ‘leren leren, leren leven’ inhoud te geven en toe te passen.

De ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen worden mede bepaald door de aard van hun handicap. Hiervan uitgaande is adaptief onderwijs een van de pijlers in het onderwijs. Het adaptief onderwijs beschouwt relatie, competentie en autonomie als de basisbehoeften van iedere leerling.

Daarnaast staan de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling beschreven in de ontwikkelingsperspectieven. In de dagelijkse praktijk wordt gewerkt vanuit deze onderwijsbehoeften, zodat iedere leerling optimaal tot zijn recht komt.

Algemene technieken om aan de onderwijsbehoeften tegemoet te komen zijn de technieken van Teach like a Champion en het werken volgens het passend lesmodel.

De Parkschool is gespecialiseerd in het speciaal onderwijs in zijn algemeenheid met daarbij een breed spectrum zowel in de opvang van zeer laag functionerende (werken met TEACCH) kinderen met autisme tot internaliserende en externaliserende kinderen met hoger niveau. Qua uitstroom richt de Parkschool zich op vervolgonderwijs in het VSO, dan wel regulier en voor de VSO-leerlingen op arbeid en dagbesteding, onder de noemer wonen, werken en vrije tijd.

Contactgegevens

SO/VSO Parkschool

Onderste Sittarderweg 4, 
6141 AZ
 Limbricht
046-4512861
Dominique Boer
Sanne Sars
BRIN: 12QN

Andere scholen in

Vorige
Volgende