Strategische koers 2021 - 2025

‘Het dak omhoog’

Inleiding

In toenemende mate constateren wij dat veel kinderen minder ontwikkelkansen krijgen dan waar zij recht op hebben. Verschillen in achtergrond, in omgeving en in de plek waar het wiegje stond, evenals bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, maken die verschillen in ontwikkelkansen nog groter. Kindante wil zich sterk maken voor gelijke kansen voor alle kinderen door (heel) goed onderwijs te bieden. Onderwijs in kindcentra, in nauwe samenwerking met alle kindpartners, biedt in onze opvatting daarvoor een uitgelezen kans. Daarvoor staat ons mission statement: leren leren, leren leven.

We leven in een complexe samenleving die continu verandert en voortdurend nieuwe eisen aan ons als mens en als professional stelt. Dat stelt grote eisen aan onze flexibiliteit, ons adaptief vermogen en onze wil om iedere dag een beetje beter te zijn. Omwille van de ontwikkeling van de kinderen en hun ouders/verzorgers, gaan wij deze uitdaging samen met onze medewerkers aan. Kindante is een goede werkgever die daarvoor de kansen en ruimte biedt.

Nu en in de toekomst

Onze strategie

Onze leidraad voor de komende vier jaren is onze nieuwe strategische koers 2021-2025 ‘Het dak omhoog’. In de nieuwe koers bouwen we voort op wat we de afgelopen vier jaren hebben bereikt en leggen we nieuwe accenten waar dat nodig is.

We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren met onze expertise, ervaring, betrokkenheid en ontwikkelkansen onze bijdrage aan de maatschappij vergroten. Dan doen we door de kinderen, hun ouders en de directe omgeving meer mogelijkheden te bieden, ze extra uit te dagen, te stimuleren en waarderen waardoor wij onze missie daadwerkelijk waarmaken. Ons DNA (mensgericht, transparant, toegewijd en gericht op groei) is daarbij ons richtsnoer!

Versterken professionele cultuur en samenwerking

We werken samen op alle niveaus. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!

We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen professionalisering en ontwikkeling.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs om de kinderen goed voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons …

PO/VO

Vrijwel alle kinderen die de basisschool (PO) afronden stromen door naar het voortgezet onderwijs …

Digitale Geletterdheid – ICT’ers van Kindante volgen opleiding

Kindante moedigt haar medewerkers aan om zich professioneel te blijven ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor …

Mijlpaler Evy Graus combineert werken en studeren

Evy Graus wordt de eerste ‘mijlpaler’ binnen Kindante. Met ingang van dit schooljaar wordt …

Bevorderen vitaliteit medewerkers en versterken leiderschap

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk komen. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn die investeert in de vitaliteit, het welbevinden, de ontwikkeling en het behoud van onze medewerkers.

Goed werkgeverschap gaat hand in hand met goed leiderschap. Daarom investeren we ook in de ontwikkeling van leidinggevenden.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Gabrielle Peeters-Derks: 75 jaar en nog altijd volop genieten van het werken in het onderwijs

Als er van één iemand gezegd kan worden dat ze vitaal is, is het …

Lyan Schreurs

“Ik ben begonnen als leerkracht, daarna Intern Begeleider geworden, waarna ik de kans kreeg …

De Ommetje app op OBS de Springdonk

Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je …

Wat betekent vitaliteit voor projectleider Judith Hamers?

Toen Judith Hamers, senior HR-adviseur bij Kindante, werd gevraagd of zij projectleider wilde worden …

Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het …

Vitaliteit op SBO de Horst

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Het is daarom niet voor …

Uniek leiderschapstraject maakt het verschil

Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat ontwikkelingen doorgemaakt. Denk aan het …

Kindante heeft aandacht voor de financiële fitheid van onze medewerkers

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Het is daarom niet voor …

Herinrichten (anders/passend organiseren) schoolorganisatie en BURO

We werken met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) die zich kenmerken door samenwerking met andere scholen, kindpartners en externe partijen. Dat doen we zodat scholen minder kwetsbaar zijn, de werkbelasting vermindert en er mogelijkheden ontstaan om multidisciplinaire teams in te richten.

Dat geldt niet alleen voor de scholen, maar ook voor BURO Kindante, waarvoor het uitgangspunt afstemming op de behoeften van de scholen is.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …

Onze Helden van het Onderwijs

Wij zijn super trots op onze juf Sandra en onze leerling Gus van KC …

Buitenles is leuk en gezond

“Anders organiseren” van onderwijs komt ook tot uiting door lessen in de buitenlucht aan …

Werken met Gynzy iPads

Op veel Kindantescholen wordt gewerkt met het digitale leermiddel Gynzy-verwerkingen op iPads. Met Gynzy-verwerkingen …

OBS de Kring is Daltonschool

Zelfstandig werken, zelf initiatief nemen en zelf oplossingen bedenken zijn voornaamste kenmerken van het …

De Tovertafel op OBS Aan de Meule: een verrijking van het aanbod

Samen werken, samen komen tot ontwikkeling, samen spelen, samen doen, samen beleven in een …

OBS de Springdonk werkt volgens LIST

Leren lezen met plezier Dagelijks lezen heeft een grote invloed op woordenschat, taalontwikkeling en …

Versterken verbinding onderwijs & (jeugd)zorg (zo inclusief mogelijk)

We gaan op zoek naar invulling van verbindingen tussen onderwijs, (jeugd)zorg en (kind)partners. We gaan de doelgroeparrangementen onderwijs-(jeugd)zorg in het (V)SO en SBO verbreden en de samenwerking tussen BAO en SO/SBO uitbreiden met als doel inclusief onderwijs.

Dit doen we omdat ieder kind het recht heeft om zich maximaal te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Daelzicht en de Parkschool

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het …

OBS de Duizendpoot Lindenheuvel – Een kleinschalige school met een groot hart

In de Geleense wijk Lindenheuvel ligt OBS de Duizendpoot, een school met circa 120 …

Ieder kind wordt gezien

Kim is moeder van David en Emma. De kinderen zijn in Italië geboren en …