Strategische koers 2021 - 2025

‘Het dak omhoog’

Inleiding

In toenemende mate constateren wij dat veel kinderen minder ontwikkelkansen krijgen dan waar zij recht op hebben. Verschillen in achtergrond, in omgeving en in de plek waar het wiegje stond, evenals bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, maken die verschillen in ontwikkelkansen nog groter. Kindante wil zich sterk maken voor gelijke kansen voor alle kinderen door (heel) goed onderwijs te bieden. Onderwijs in kindcentra, in nauwe samenwerking met alle kindpartners, biedt in onze opvatting daarvoor een uitgelezen kans. Daarvoor staat ons mission statement: leren leren, leren leven.

We leven in een complexe samenleving die continu verandert en voortdurend nieuwe eisen aan ons als mens en als professional stelt. Dat stelt grote eisen aan onze flexibiliteit, ons adaptief vermogen en onze wil om iedere dag een beetje beter te zijn. Omwille van de ontwikkeling van de kinderen en hun ouders/verzorgers, gaan wij deze uitdaging samen met onze medewerkers aan. Kindante is een goede werkgever die daarvoor de kansen en ruimte biedt.

Nu en in de toekomst

Onze strategie

Onze leidraad voor de komende vier jaren is onze nieuwe strategische koers 2021-2025 ‘Het dak omhoog’. In de nieuwe koers bouwen we voort op wat we de afgelopen vier jaren hebben bereikt en leggen we nieuwe accenten waar dat nodig is.

We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren met onze expertise, ervaring, betrokkenheid en ontwikkelkansen onze bijdrage aan de maatschappij vergroten. Dan doen we door de kinderen, hun ouders en de directe omgeving meer mogelijkheden te bieden, ze extra uit te dagen, te stimuleren en waarderen waardoor wij onze missie daadwerkelijk waarmaken. Ons DNA (mensgericht, transparant, toegewijd en gericht op groei) is daarbij ons richtsnoer!

 • Professionele cultuur
  en samenwerking
 • Vitaliteit
  en leiderschap
 • Herinrichting
  organisatie
 • Verbinding onderwijs
  en (jeugd)zorg

Versterken professionele cultuur en samenwerking

We werken samen op alle niveaus. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!

We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen professionalisering en ontwikkeling.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs om de kinderen goed voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

PO/VO

Vrijwel alle kinderen die de basisschool (PO) afronden stromen door naar het voortgezet onderwijs …

Preventieve dyslexiezorg

Een voorbeeld van een uniek, integrale samenwerking tussen school én ouders én zorg én …

Samenwerking scholen Beek

De samenwerking tussen drie scholen in Beek biedt veel kansen, vertellen directeuren van de …

Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons …

Bevorderen vitaliteit medewerkers en versterken leiderschap

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk komen. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn die investeert in de vitaliteit, het welbevinden, de ontwikkeling en het behoud van onze medewerkers.

Goed werkgeverschap gaat hand in hand met goed leiderschap. Daarom investeren we ook in de ontwikkeling van leidinggevenden.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Lyan Schreurs

“Ik ben begonnen als leerkracht, daarna Intern Begeleider geworden, waarna ik de kans kreeg …

Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het …

Herinrichten (anders/passend organiseren) schoolorganisatie en BURO

We werken met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) die zich kenmerken door samenwerking met andere scholen, kindpartners en externe partijen. Dat doen we zodat scholen minder kwetsbaar zijn, de werkbelasting vermindert en er mogelijkheden ontstaan om multidisciplinaire teams in te richten.

Dat geldt niet alleen voor de scholen, maar ook voor BURO Kindante, waarvoor het uitgangspunt afstemming op de behoeften van de scholen is.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Werken met Gynzy iPads

Op veel Kindantescholen wordt gewerkt met het digitale leermiddel Gynzy-verwerkingen op iPads. Met Gynzy-verwerkingen …

Buitenles is leuk en gezond

“Anders organiseren” van onderwijs komt ook tot uiting door lessen in de buitenlucht aan …

Onderzoekend en ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …

OBS de Kring is Daltonschool

Zelfstandig werken, zelf initiatief nemen en zelf oplossingen bedenken zijn voornaamste kenmerken van het …

Versterken verbinding
onderwijs & (jeugd)zorg (zo inclusief mogelijk)

We gaan op zoek naar invulling van verbindingen tussen onderwijs, (jeugd)zorg en (kind)partners. We gaan de doelgroeparrangementen onderwijs-(jeugd)zorg in het (V)SO en SBO verbreden en de samenwerking tussen BAO en SO/SBO uitbreiden met als doel inclusief onderwijs.

Dit doen we omdat ieder kind het recht heeft om zich maximaal te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Ieder kind wordt gezien

Kim is moeder van David en Emma. De kinderen zijn in Italië geboren en …

Daelzicht en de parkschool

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het …