Daelzicht en de Parkschool

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het kind. Dat het ook kán, bewijzen Daelzicht en (V)SO de Parkschool. Dankzij een subsidieregeling van de gemeenten in Zuid-Limburg, voor de regio Westelijke Mijnstreek met name Sittard-Geleen, Beek en Stein, werken de organisaties samen in doelgroeparrangementen. Van alle betrokken partijen staan, mede op initiatief en met ondersteuning van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de neuzen dezelfde kant op. Aan het tot stand komen van de subsidieregeling is een intensief voorbereidingstraject tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten vooraf gegaan. Alle partijen laten zien dat het in de praktijk écht werkt.

Een wereld van verschil

Dankzij doelgroep-arrangementen onderwijs en zorg krijgen kinderen op de Parkschool het onderwijs waar ze recht op hebben. Een leerkracht voor het hoofd en een pedagogisch begeleider voor het hart maken samen het verschil in de klas. Voor kinderen die net wat meer nodig hebben om vooruit te komen betekent het een wereld van verschil. Leerkrachten, begeleiders en ouders zijn lovend, de resultaten zijn indrukwekkend. De video geeft een mooi beeld van de samenwerking tussen de Parkschool en Daelzicht en de toegevoegde waarde van deze aanpak.

Dankbaar

Zo zeggen leerkrachten: “Het feit dat er een pedagoge in de klas aanwezig is die ervoor kan zorgen dat het hoofdje van het kind leeg gaat, zorgt ervoor dat er optimaal onderwijs verzorgd kan worden. Door het DGA kunnen we ook veel preventiever werken.” Ook de ouders zijn enthousiast over het DGA: “Als deze zorg niet werd geboden, had mijn kind misschien niet naar school kunnen gaan. We zijn heel dankbaar dat ze nu wél naar school kan, zoals ieder ander kind. Ik ben heel enthousiast over DGA en ik gun dit ieder kind en de ouders!”

Bijlage

artikel_parkschool-daelzicht

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …

Kindante heeft aandacht voor de financiële fitheid van onze medewerkers

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Het is daarom niet voor …

Ieder kind wordt gezien

Kim is moeder van David en Emma. De kinderen zijn in Italië geboren en …