Werken met Gynzy iPads

Op veel Kindantescholen wordt gewerkt met het digitale leermiddel Gynzy-verwerkingen op iPads. Met Gynzy-verwerkingen kan gerichter een lesprogramma aangeboden worden en kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. “Als ik sommen ging maken in een boek, leek dat altijd véél meer dan via de iPad. Dit is veel motiverender!”, legt een leerling van groep 7 van OBS de Duizendpoot uit. “Als ik in een boek de eerste som fout maakte, maakte ik vervolgens álle sommen fout. Dan kwam ik daar later pas achter als de juf de sommen had nagekeken. Nu word ik meteen geholpen en gecorrigeerd. Daar leer ik van en kan ik de verdere sommen wél goed maken!”

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

De Ommetje app op OBS de Springdonk

Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je …

Lyan Schreurs

“Ik ben begonnen als leerkracht, daarna Intern Begeleider geworden, waarna ik de kans kreeg …

OBS de Kring is Daltonschool

Zelfstandig werken, zelf initiatief nemen en zelf oplossingen bedenken zijn voornaamste kenmerken van het …