Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons allemaal. En bij onze professionalisering staat uiteraard het kind voorop! We kunnen delen waar we trots op zijn en elkaar verrijken. We kunnen leren van elkaars kennis, ervaringen, ontdekkingen, reflecties en soms ook worstelingen.We kijken bij elkaar in de keuken. Dat ‘wat werkt’ kan zich als een olievlek verspreiden. We zijn in staat om ons denken en handelen te verbinden met de visie van Kindante, onze gezamenlijke visie. Deelname aan kenniskringen is een onderdeel van je deskundigheidsbevordering.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

OBS de Springdonk werkt volgens LIST

Leren lezen met plezier Dagelijks lezen heeft een grote invloed op woordenschat, taalontwikkeling en …

Onze Helden van het Onderwijs

Wij zijn super trots op onze juf Sandra en onze leerling Gus van KC …

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …