OBS de Kring is Daltonschool

Zelfstandig werken, zelf initiatief nemen en zelf oplossingen bedenken zijn voornaamste kenmerken van het Dalton-onderwijs. OBS de Kring is een “Daltonschool in opleiding”, en met ingang van het schooljaar 2021/2022 officieel Daltonschool.  Het is de eerste Daltonschool van Kindante, en pas de derde Daltonschool in heel Limburg.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

PO/VO

Vrijwel alle kinderen die de basisschool (PO) afronden stromen door naar het voortgezet onderwijs …

Vitaliteit op SBO de Horst

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Het is daarom niet voor …

OBS de Springdonk werkt volgens LIST

Leren lezen met plezier Dagelijks lezen heeft een grote invloed op woordenschat, taalontwikkeling en …