OBS de Kring is Daltonschool

Zelfstandig werken, zelf initiatief nemen en zelf oplossingen bedenken zijn voornaamste kenmerken van het Dalton-onderwijs. OBS de Kring is een “Daltonschool in opleiding”, en met ingang van het schooljaar 2021/2022 officieel Daltonschool.  Het is de eerste Daltonschool van Kindante, en pas de derde Daltonschool in heel Limburg.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Samenwerking scholen Beek

De samenwerking tussen drie scholen in Beek biedt veel kansen, vertellen directeuren van de …

Daelzicht en de parkschool

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het …

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …