PO/VO

Vrijwel alle kinderen die de basisschool (PO) afronden stromen door naar het voortgezet onderwijs (VO). Voor veel kinderen zijn het twee verschillende werelden en is de overstap naar het VO spannend en nieuw. Een samenwerking tussen het PO en het VO lijkt daarom voor de hand liggend. Toch is die samenwerking nog niet echt goed van de grond gekomen. Maar daar is verandering in gekomen! In verschillende gemeenten neemt Kindante deel aan projecten PO / VO, waarin we samen met het VO plannen maken in het belang van de kinderen. Een voorbeeld van die samenwerking is het project PO / VO in Stein en Beek met Groenewald (LVO) in Stein. “Het is nu veel meer één club geworden. Waar voorheen gesproken werd over ‘wij – zij’, is het nu ‘ons’. Dat is een enorme vooruitgang en het is de basis om tot verdere samenwerking te komen.”

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Onderzoekend en ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …

Samenwerking scholen Beek

De samenwerking tussen drie scholen in Beek biedt veel kansen, vertellen directeuren van de …

Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons …