Preventieve dyslexiezorg

Een voorbeeld van een uniek, integrale samenwerking tussen school én ouders én zorg én gemeente is het project Preventieve Dyslexiezorg, dat als doel heeft om dyslexiezorg preventiever, integraler en beheersbaarder qua kosten te maken.  “Met deze aanpak  is het mogelijk om mijn zoon vroegtijdig te volgen en te bepalen wat  hij nodig heeft om de achterstand in te halen. Als ouder word  ik nauw betrokken en overleg ik  met behandelaar en leerkracht  wat we thuis kunnen doen om  hem te ondersteunen.”

Kijk voor meer info op https://preventieve-dyslexiezorg.eduseries.nl/

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

OBS de Duizendpoot Lindenheuvel – Een kleinschalige school met een groot hart

In de Geleense wijk Lindenheuvel ligt OBS de Duizendpoot, een school met circa 120 …

PO/VO

Vrijwel alle kinderen die de basisschool (PO) afronden stromen door naar het voortgezet onderwijs …

Werken met Gynzy iPads

Op veel Kindantescholen wordt gewerkt met het digitale leermiddel Gynzy-verwerkingen op iPads. Met Gynzy-verwerkingen …