Preventieve dyslexiezorg

Een voorbeeld van een uniek, integrale samenwerking tussen school én ouders én zorg én gemeente is het project Preventieve Dyslexiezorg, dat als doel heeft om dyslexiezorg preventiever, integraler en beheersbaarder qua kosten te maken.  “Met deze aanpak  is het mogelijk om mijn zoon vroegtijdig te volgen en te bepalen wat  hij nodig heeft om de achterstand in te halen. Als ouder word  ik nauw betrokken en overleg ik  met behandelaar en leerkracht  wat we thuis kunnen doen om  hem te ondersteunen.”

Kijk voor meer info op https://preventieve-dyslexiezorg.eduseries.nl/

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Buitenles is leuk en gezond

“Anders organiseren” van onderwijs komt ook tot uiting door lessen in de buitenlucht aan …

Daelzicht en de Parkschool

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het …

OBS de Springdonk werkt volgens LIST

Leren lezen met plezier Dagelijks lezen heeft een grote invloed op woordenschat, taalontwikkeling en …