Samenwerking scholen Beek

De samenwerking tussen drie scholen in Beek biedt veel kansen, vertellen directeuren van de betreffende scholen. “We willen daarin in de toekomst veel meer gebruik maken van elkaars expertise. Daarmee bedoelen we dat medewerkers met bepaalde kwaliteiten en kennis ingezet kunnen worden op alle drie de locaties om elkaar te versterken om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook kan deze samenwerking een oplossing zijn voor het personeelstekort. De drie schoolorganisaties zijn minder kwetsbaar als we medewerkers ‘uit kunnen wisselen’. We kunnen efficiënter omgaan met mensen, tijd, geld en materialen.”

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het …

Onderzoekend en ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …

Lyan Schreurs

“Ik ben begonnen als leerkracht, daarna Intern Begeleider geworden, waarna ik de kans kreeg …