College van Bestuur - Raad van Toezicht

College van bestuur

Het college van bestuur wordt gevormd door:

Naam Functie
Peter Lemmens
voorzitter
Thecla van Hoogstraten
lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Naam Functie
Ton Mans
voorzitter
Anja Pijls
lid
Ageeth Bijl
lid
Jos Gijzen
lid
Guido Mertens
lid