BS Petrus Canisius

Basisschool Petrus Canisius neemt een centrale plek in binnen de dorpsgemeenschap. Niet alleen is de school een leerplek voor alle leerlingen en ontmoetingsplek voor de kinderen en hun ouders, ook een aantal verenigingen maakt gebruik van het gebouw en verzorgen een aantal naschoolse activiteiten waaraan de leerlingen deel kunnen nemen. Wij verzorgen het onderwijs aan […]

BS De Sprong

We vinden dat een optimaal leer- en leefklimaat voorwaarde is om tot groei te komen, we gaan uit van de uniciteit en de natuurlijke leerbehoefte van elk individu die zich optimaal kan ontwikkelen in een omgeving waar van en met elkaar leren centraal staat. Zo leggen we een verantwoorde basis voor de toekomstige, snel veranderende, […]