KC Baeks Kompas midden- en onderbouw

Baeks kompas is de naam van het nieuwe kindcentrum in Beek, na het samengaan van de scholen Sint Martinus en Catharina Laboure. “Laat zien wie je bent met al je talent”. School draagt samen met de kindpartners zorg voor een veilige, passende en stimulerende koers voor ieder kind. KC Baeks Kompas is de basis voor […]

KC Eigen-Wijs

KC Eigen-Wijs; samen uitdagend sterk Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en beschikken over veel verschillende talenten. Wij willen met ons onderwijs daar optimaal bij aansluiten. Dat betekent dat kinderen betekenisvol en zelfontdekkend kunnen leren. We leren ze eigen keuzes maken en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen, basisvaardigheden (zoals zelfstandigheid), werkverzorging en gericht werken aan iets waar […]

KC De Kring

De Kring is Dalton kindcentrum (sinds juli 2021). Dat betekent dat we onze onderwijsvisie koppelen aan de 5 kernwaarden die het Daltononderwijs kenmerkt: effectiviteit en doelmatigheid, reflectie, zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in gebondenheid. Onze leerlingen zijn zich bewust van de basiswaarden omtrent: ik, ik en de ander, ik en mijn omgeving. Onze school is een […]

BS De Bron

De Bron is een eigentijdse school in het centrum van wereld. Bij basisschool De Bron staat het opdoen van de benodigde kennis, houding en vaardigheden hoog in het vaandel. Ieder kind ervaren wij als uniek en ieder kind heeft talenten. Onze vorm van onderwijs biedt kinderen kansen om actief lerend, zelfsturend, zelfstandig en creatief bezig […]

KC Baeks Kompas bovenbouw

Baeks kompas is de naam van het nieuwe kindcentrum in Beek, na het samengaan van de scholen Sint Martinus en Catharina Laboure. “Laat zien wie je bent met al je talent”. School draagt samen met de kindpartners zorg voor een veilige, passende en stimulerende koers voor ieder kind. KC Baeks Kompas is de basis voor […]