KC De Kring

Over de school

De Kring is Dalton kindcentrum (sinds juli 2021). Dat betekent dat we onze onderwijsvisie koppelen aan de 5 kernwaarden die het Daltononderwijs kenmerkt: effectiviteit en doelmatigheid, reflectie, zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in gebondenheid. Onze leerlingen zijn zich bewust van de basiswaarden omtrent: ik, ik en de ander, ik en mijn omgeving. Onze school is een leefomgeving waar plek is voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

We hebben een intensieve samenwerking met onze kindpartner “BieNeeke” en stemmen onze inhouden met elkaar af (methodiek Speelplezier). Daarnaast besteden wij actief aandacht aan sociaal, gezond en redzaam gedrag: beweging, voeding, mediawijsheid en seksualiteit. We werken daarbij samen met organisaties als GGD, NJOY en RiskCare.

We realiseren zoveel mogelijk onderwijs op maat (groepsoverstijgend, ontwikkelingsgericht en thematisch), en ontwerpen zelf doorgaande lijnen (clusters, persoonlijke doelen, taakwerken, etc.) Tevens is er veel aandacht voor executieve functies en werken we toe naar zelfsturend leren. Vanaf de bovenbouw (groep 4), werken we in de middagen met het internationale curriculum van IPC. Het werken middels de Gynzy software biedt ons de gelegenheid om ons onderwijs op dagelijkse basis af te stemmen aan de behoefte van onze leerlingen: actueel, passend, doelgericht onderwijs!

Contactgegevens

KC De Kring

Hubertusstraat 70, 
6191 PD
 Genhout
046-4280275
Bob Meijs en Kim Tholen
Suzanne Nijsten
BRIN: 03BR

Andere scholen in

Vorige
Volgende