OBS De Maaskei Stein

OBS de Maaskei is een openbare basisschool met twee locaties binnen de gemeente Stein; in Urmond en in Stein. Onze school staat op de eerste plaats voor kwalitatief, betekenisvol en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen en hen kansen biedt om succesvol te kunnen deelnemen aan een steeds veranderende […]

KC Bonjour!

KC Bonjour! is een kindcentrum waar kinderen, ouders en partners een warm welkom worden geheten. Een plek waar we de wereld om ons heen onderzoeken. Waar goed onderwijs wordt gegeven. En waar we elkaar respecteren en op een fijne manier met elkaar omgaan, zodat iedereen zich gehoord en gezien wordt. Op KC Bonjour! is een […]

KC De Avonturijn

Op de Avonturijn in Berg aan de Maas dragen we samen met ouders en kinderen de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van het kind vorm te geven. Daarvoor is een veilig en respectvol klimaat nodig. Op onze school hebben we vertrouwen in elkaar en in elkaars ontwikkeling. Onze communicatie is open en eerlijk, vanuit respect. Kinderen […]

OBS De Maaskei Urmond

OBS de Maaskei is een openbare basisschool met twee locaties binnen de gemeente Stein; in Urmond en in Stein. Onze school staat op de eerste plaats voor kwalitatief, betekenisvol en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen en hen kansen biedt om succesvol te kunnen deelnemen aan een steeds veranderende […]

IKC de triviant

Integraal Kind Centrum (IKC) de triviant is een voorziening, waarin we kinderen van 0 t/m 12 jaar optimale ontwikkelingskansen bieden en we streven naar andere vormen en tijden voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd. Kinderen zien we als een onderdeel van het gezinssysteem. Kinderen komen naar IKC de triviant om te leren, spelen, […]

KC Aelse onderbouw

Kindcentrum Aelse is het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Wij vormen een hart van een ecosysteem waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en te bloeien. Daarom is onze slogan: Groeien met […]

KC Aelse bovenbouw

Kindcentrum Aelse is het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Wij vormen een hart van een ecosysteem waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en te bloeien. Daarom is onze slogan: Groeien met […]