Uniek leiderschapstraject maakt het verschil

Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat ontwikkelingen doorgemaakt. Denk aan het lerarentekort, de coronacrisis, passend onderwijs, terugloop van het aantal leerlingen. Die ontwikkelingen vragen om een andere manier van leidinggeven. UMIO en Kindante hebben samen de handen uit de mouwen gestoken om de invloed van leidinggevenden binnen de scholen verder te bevorderen zodat de schoolleiders uiteindelijk het verschil kunnen maken

Leiderschapsprogramma op maat

Kindante vindt het belangrijk dat de leidinggevenden in de organisatie ook écht als ambassadeur van de stichting optreden en daadwerkelijk invloed hebben op datgene wat in de scholen gebeurt. Het effect van leidinggevenden naar leerkrachten toe en vervolgens van de leerkrachten naar kinderen toe, is leidend. Dat is de reden waarom Kindante samen met UMIO een op maat gemaakt leiderschapsprogramma heeft ontwikkeld dat gericht is op de nieuwe manier van leidinggeven waar de huidige ontwikkelingen om vragen: meer strategisch en school overstijgend denken en handelen, en daarmee integraal bijdragen aan de beleidsvorming van Kindante.

Maatwerk van start tot eind

Bij het inrichten van het leertraject stelt UMIO de leerbehoeften van Kindante centraal. Ook tijdens de uitvoer van het traject wordt voortdurend gekeken of de leerdoelen nog aansluiten op de behoeften van Kindante. Indien nodig wordt van het vooraf vastgestelde pad afgeweken. En dat werkt uitstekend. De feedback van de deelnemers vanuit de stichting is zeer positief. Zo geeft het leiderschapstraject niet alleen een goed beeld van de koers en strategie van de stichting, maar zijn de geleerde theorieën ook direct in praktijk toepasbaar.

In deze video verteleln Frank Cuijpers, controller bij Kindante, Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur en Silvie Vonk van UMIO hoe het leiderschapstraject is vormgegeven en wat de ervaringen zijn.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

OBS de Springdonk werkt volgens LIST

Leren lezen met plezier Dagelijks lezen heeft een grote invloed op woordenschat, taalontwikkeling en …

Werken met Gynzy iPads

Op veel Kindantescholen wordt gewerkt met het digitale leermiddel Gynzy-verwerkingen op iPads. Met Gynzy-verwerkingen …

Ieder kind wordt gezien

Kim is moeder van David en Emma. De kinderen zijn in Italië geboren en …