Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het welbevinden van onze medewerkers. Uitgangspunt is daarbij om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en daarover verantwoording te vragen met als basis vertrouwen en bewustwording van autonomie en regie.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk komen, dat zij zich goed voelen op hun werkplek met aandacht voor een goede balans tussen werk en privé. 

Daarom hebben we in het voorjaar van 2021 een uitgebreide en onafhankelijke meting onder onze medewerkers uitgevoerd naar onze cultuur en vitaliteit. In deze meting komen de volgende onderwerpen aan bod: privé, werkinhoud, werkrelaties, werkvoorwaarden, werkomstandigheden, persoonlijke vitaliteit en werkbeleving.

De resultaten worden op individueel niveau, schoolniveau, clusterniveau en organisatieniveau inzichtelijk gemaakt. Op basis van de resultaten kunnen we erachter komen waar verbeterpunten liggen binnen onze organisatie.

Vanaf september 2021 gaan we aan de slag met een actieplan. Samen gaan we op weg naar een (nog) vitaler Kindante!

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend, geïnteresseerd in wat er om hen heen …

Daelzicht en de Parkschool

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het …

Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons …