KC Sittard onderbouw

Over de school

“Jij bent welkom in de warme, veilige omgeving van onze school. We zien jou en luisteren goed naar je, want elk kind is anders. Jij gaat hier veel leren, maar jezelf ook ontwikkelen. Vanuit veiligheid ga je groeien. Zo willen wij het beste uit jou halen.

In jouw unit kan je op je eigen niveau werken. Terwijl jij, met onze hulp, aan je dag- en weektaken werkt, groeit je zelfstandigheid. Natuurlijk mag je onderweg fouten maken. Je leert creatief denken, plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk.
Jij mag zijn wie je bent. Ook als je wat extra aandacht nodig hebt. We behandelen je met respect, zodat jij en de andere kinderen ook respectvol met elkaar omgaan.

Wij vinden het belangrijk om talenten te ontwikkelen, bij jou en je medeleerlingen maar ook bij ons als team. Wij hebben een open houding, werken samen, wisselen onze expertise uit en letten erop dat we goed communiceren. We uiten onze waardering voor elkaar en gunnen elkaar de ruimte om te leren van fouten. We zien graag mooie resultaten, maar letten vooral op het proces. Als we jou zover krijgen dat jij je eigen doelen gaat stellen en daar met onze hulp naar toewerkt, maakt ons dat trots.”

Het kindcentrum is er niet alleen voor regulier onderwijs; het biedt ook Nederlands taalonderwijs (NT2) voor nieuwkomerskinderen of Nederlandse kinderen met een forse taalachterstand uit de hele regio. Kindcentrum Sittard huisvest ook andere partners, te weten Peutercentrum Sittard (peuteropvang), Partners in Welzijn (maatschappelijk werk) en Care 4 Kidz (begeleiding voor kind en gezin). Voor de opvang vóór en na schooltijd werken we samen met MIK: De Kleine Helden, De Grote Mini Helden en De Grote Helden.

Om het onderwijs op een eigentijdse manier richting te geven bieden we de leerlingen naast het reguliere onderwijspakket ook wereldtijd aan. In de wereldtijd mogen kinderen hun interesse of talent ontdekken en inzetten bij de diverse activiteiten die worden aangeboden. Ook ons aanbod in het kader van Burgerschap valt hier onder. De wereldtijd vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag, tijdens het laatste uur van de dag. De kinderen kunnen o.a. kiezen uit: culinair lab, sport, natuur, geschiedenis, creatief lab, muziek, techniek, taal-media, EHBO en theater.

Door samen met verenigingen, sociale instellingen en (semi)-commerciële partners dit aanbod samen te stellen, willen we als school bereiken dat het kinderen aanzet tot groeien, kansen ontwikkelen, kansen krijgen en ideeën opdoen voor later. Op deze manier kunnen kinderen écht integreren in de maatschappij, wijk, buurt en omgeving.

Contactgegevens

KC Sittard onderbouw

Vastradastraat 2, 
6137 AM
 Sittard
046-4515916
Tino Lardinois
BRIN: 18ES

Andere scholen in

Vorige
Volgende