BS De Kingbeek

Op basisschool de Kingbeek is iedereen een STER. Binnen een veilige, inspirerende en uitdagende leer- en leefomgeving bieden we omgevings- en toekomstgericht onderwijs waarbij het kind centraal staat. De basis, ons curriculum, wordt gevormd door 2 onderdelen: de doorlopende leerlijnen, de vak- en vormingsgebieden die binnen thema’s vorm krijgen. de instrumenteel culturele vaardigheden zoals het […]

SO/VSO Xaverius VSO VMBO

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs […]

SO/VSO Xaverius VSO LW&TC

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs […]

SO/VSO Xaverius Station 29

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs […]

SO/VSO Xaverius De Triangel

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs […]

SO/VSO Xaverius SO

De Xaveriusschool in Sittard is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal (VSO) onderwijs. Het is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Het is onze missie om elke leerling vanuit zijn uniciteit, context en specifieke cluster IV-problematiek perspectiefrijk onderwijs […]

SO/VSO Parkschool

De Parkschool in Sittard-Geleen biedt een vorm van speciaal onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren, al dan niet met een meervoudige handicap. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal ook eindonderwijs (VSO). Wij willen de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een voor hen […]

SBO/SO De Blinker

De Blinker: Een school met boeiend onderwijs, waarin iedereen ergens in uitblinkt De Blinker in Geleen is een school voor speciaal basisonderwijs. De school wil opvang, ondersteuning en opbrengstgericht onderwijs bieden aan die leerlingen die het binnen het reguliere basisonderwijs niet redden en aangewezen zijn op speciale hulp. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat […]

SBO Het Mozaïek

SBO Het Mozaïek in Sittard is een school voor speciaal basisonderwijs. De naam ”Het Mozaïek” is gekozen om aan te geven hoe belangrijk elk kind en elke medewerker is in onze school. De vele kleuren in een mozaïek zijn te vergelijken met de verschillen tussen de kinderen en tussen de medewerkers. Juist de verschillen zorgen […]

BS Overhoven

Verscholen tussen bomen in de Sittardse wijk Overhoven ligt een lieflijk schooltje. Maar wel een schooltje met ambitie! Basisschool Overhoven is namelijk groot in het aanbieden van onderwijs dat aansluit bij hoe kinderen leren. Enerzijds is dat door duidelijkheid, structuur en rust te bieden en anderzijds door bewegend te leren, op ontdekkingstocht gaan, je talenten […]