OBS De Duizendpoot Zuid

Over de school

OBS de Duizendpoot is een multiculturele school met twee unieke locaties. Iedereen mag anders zijn en we vinden het belangrijk dat kinderen hier respectvol mee leren omgaan. Onze missie is: Leren doe je vooral samen! We streven naar gezamenlijke doelen en iedereen mag meedenken; we maken gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij het duidelijk te zien is dat kinderen goed van elkaar kunnen leren, en er ook een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid is.

De school heeft veel aandacht, middels één doorgaande lijn, voor opbrengsten en persoonlijke groei ten aanzien van een breed scala aan talenten bij kinderen: de totale mensontwikkeling. Onze expertise op het gebied van Rots en Water, motorische ontwikkeling (MRT) en begaafdheid zetten we hiervoor in. We voeren vanaf groep 3 met elk kind kindgesprekken, deze nemen we op in het portfolio. We leren onze kinderen vaardigheden (21th century skills), zoals probleemoplossend vermogen, die ze straks nodig hebben in onze veranderende samenleving die gericht is op levenslang leren.

Ons bestaande onderwijsconcept “Boeiend Onderwijs” en het projectmatig werken zijn hier op gericht. Wij steken in op het welbevinden van ieder uniek kind, het boeken van succeservaringen en sluiten aan bij wat het kind al kan en weet.

We hanteren hierbij drie schoolregels: zorg goed voor jezelf, de ander en onze omgeving.

De Duizendpoot is uniek met het zwemonderwijs; de locatie Lindenheuvel met de schooltuin en de schoolbieb. Onze groepen 1-2 werken met de methode Speelplezier, ondersteund door iPads.

Voor dit alles staat een sterk, collegiaal team met warmte en een groot hart voor ieder kind in samenwerking met diverse externen, waarbij de neuzen dezelfde kant op staan.

Contactgegevens

OBS De Duizendpoot Zuid

Frans Halsstraat 1, 
6165 TV
 Geleen
046-4231707
Lyan Schreurs
BRIN: 06BA

Andere scholen in

Vorige
Volgende