OBS Aan de Meule

Over de school

Aan de Meule is een openbare basisschool, gesitueerd in de Sittardse wijk Ophoven. Er wordt gewerkt volgens het principe van “Boeiend Onderwijs”, waarbij naast de cognitieve ontwikkeling van de kinderen gewerkt wordt aan het ontwikkelen van vaardigheden, houdingen en (creatieve) talenten. Elementen die de school kenmerken zijn: een gestructureerd klassenmanagement met samen vastgestelde regels, afspraken en routines, van en met elkaar leren, het aanleren van en werken met coöperatieve leerstrategieën, het ontwikkelen van een onderzoekende houding (met methodieken en educatieve software die aansluiten bij de belevingswereld), aandacht schenken aan de openbare identiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Bij de jongste kinderen staan Speelplezier en Wereldspel centraal zodat zij spelenderwijs de wereld om zich heen kunnen ontdekken, terwijl de kinderen van groep 8 worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. Alle teamleden, stagiaires, vrijwilligers en hulpouders dragen vanuit een positieve benadering bij aan een passend leeraanbod, het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen.

Contactgegevens

OBS Aan de Meule

Kromstraat 31, 
6133 AA
 Sittard
046-4525294
Dhr. M. Steinmetz
Wendy Rademackers
BRIN: 22JO

Andere scholen in

Vorige
Volgende