SBO De Horst

Horst | (de; m; meervoud: horsten) : 1  de Horst, school voor speciaal basisonderwijs in Echt 2 SBO De Horst, een warm nest waar prachtige, unieke ‘vogels’ van diverse pluimage verblijven, allemaal met hun eigen-aardigheden, unieke (karakter)eigenschappen, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. De school huisvest o.a. creatieve arenden, beschermende eenden, intelligente eksters, behendige zwaluwen, strijdlustige kraaien, waardige mussen, sociale zebravinkjes […]

BS In ‘t Park

“Op basisschool In ’t Park mag je zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn” Wij bieden de kinderen een betekenisvol onderwijsaanbod in een open sfeer waardoor zij zich met al hun talenten kunnen ontwikkelen. Om zo goed mogelijk af te stemmen op wat kinderen nodig hebben, werken we intensief samen met elkaar […]

KC De Eik

Kindcentrum De Eik in Nieuwstadt is gevestigd in een mooi nieuw gebouw, een gebouw dat veel rust en ruimte uitstraalt. Wij willen als basisschool samen met onze kindpartner, MIK, een gastvrije plek zijn, waar kinderen met plezier komen om er te spelen, te leren en elkaar te ontmoeten. Kinderen, ouders en team van het Kindcentrum […]

OBS De Springdonk

Onze school is een plek waar kinderen én ouders zich welkom voelen. In een sfeer van vertrouwen en rust gaan kinderen zelf op onderzoek uit om de wereld om zich heen te ontdekken. Wij creëren samen met onze kinderen een sterk pedagogisch klimaat. Veiligheid en ruimte om jezelf te zijn, staan daarin centraal. Van daaruit […]

OBS De Driepas Taalschool

De Driepas is een openbare basisschool en heeft twee locaties in Echt: een reguliere hoofdlocatie en een AZC-Taalschoollocatie. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht religie of afkomst. We zien het als onze taak om aandacht te hebben voor en omgaan met de verschillen tussen kinderen, hun ontwikkeling, hun welbevinden en hun manier van leren. […]

OBS De Driepas

De Driepas is een openbare basisschool en heeft twee locaties in Echt: een reguliere hoofdlocatie en een AZC-Taalschoollocatie. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht religie of afkomst. We zien het als onze taak om aandacht te hebben voor en omgaan met de verschillen tussen kinderen, hun ontwikkeling, hun welbevinden en hun manier van leren. […]

BS De Bolleberg

Basisschool De Bolleberg in Maria Hoop is een eigentijdse school met zelfbewuste en zelfstandige leerlingen en medewerkers. Vanuit deze overtuiging streven we ernaar het beste uit kinderen te halen. We gaan uit van kind kenmerken en de contextfactoren die hierin essentieel zijn. Eigenaar worden van je eigen leerproces en verantwoordelijkheid nemen voor wat je daar […]

BS Angela

Basisschool Angela in Echt: Van klassikale vormleer tot leerplein Enkel een meisjesschool, gesticht in 1865 door de zusters Ursulinen, is de Angelaschool in Echt al heel lang niet meer. Onder leiding van deze zusters leerden zo’n 140 meisjes medio 1800 verplichte vakken als lezen en schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en vormleer, maar was ook het […]