OBS De Driepas Taalschool

Over de school

De Driepas is een openbare basisschool en heeft twee locaties in Echt: een reguliere hoofdlocatie en een AZC-Taalschoollocatie. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht religie of afkomst. We zien het als onze taak om aandacht te hebben voor en omgaan met de verschillen tussen kinderen, hun ontwikkeling, hun welbevinden en hun manier van leren.

OBS De Driepas is een IPC-school. Dit betekent dat de vakgebieden wereldoriëntatie, muziek, handvaardigheid, tekenen, techniek, ICT en gym zoveel mogelijk in samenhang / thematisch worden aangeboden. We hebben bewust voor deze methode gekozen. We willen de leerlingen op de toekomst voorbereiden. Naast kennis is het nodig dat leerlingen vaardigheden eigen maken, zich ontwikkelen en inzicht verwerven. Op zoek naar een goede balans op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als het creatieve vlak; je eigen talent ontdekken. Hierbij vinden we het belangrijk dat leerlingen “samen” kunnen leren met hun hoofd, hun handen en zeker met hun hart. Samen met de ouders, want we zijn ervan overtuigd dat de kansen van het kind toenemen als ouders én school samen zorgdragen voor goed onderwijs!

Op de AZC-Taalschool ligt de nadruk op het leren van Nederlands als tweede taal. Speerpunten in onze manier van werken zijn: het bieden van “maatwerk”, leren in samenhang voor de toekomst en het bieden van een veilige omgeving.

Contactgegevens

OBS De Driepas Taalschool

Pepinusbrug 2A, 
6102 RJ
 Pey-Echt
0475 487012
Björn Golsteijn
BRIN: 06CQ

Andere scholen in

Vorige
Volgende