SBO De Horst

Over de school

Horst | (de; m; meervoud: horsten) :

1  de Horst, school voor speciaal basisonderwijs in Echt

2 SBO De Horst, een warm nest waar prachtige, unieke ‘vogels’ van diverse pluimage verblijven, allemaal met hun eigen-aardigheden, unieke (karakter)eigenschappen, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. De school huisvest o.a. creatieve arenden, beschermende eenden, intelligente eksters, behendige zwaluwen, strijdlustige kraaien, waardige mussen, sociale zebravinkjes en vindingrijke winterkoninkjes.

Op onze school is het kind het uitgangspunt van al ons handelen. We stemmen ons onderwijs en handelen af op wat onze kinderen nodig hebben. De drie kernwaarden duurzaam, verbonden en eigen liggen ten grondslag aan de manier waarop we onderwijs verzorgen waarbij we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

We kennen de stimulerende en belemmerende factoren die bij het functioneren van elk kind een rol spelen. We stimuleren de sterke kanten en proberen een antwoord te geven op de specifieke hulpvragen. Door steeds uit te gaan van datgene wat een kind wél kan, werken we oplossings- en ontwikkelingsgericht om hen optimale onderwijskansen te bieden.

We richten onze leeromgeving zo in dat elke individuele leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Door eenzelfde vaste structuur en duidelijke verwachtingen voor de kinderen, zorgen we voor veiligheid en uitdaging. We zetten dagelijks in op het stimuleren en versterken van de drie psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie om gedeeltelijk eigenaarschap te laten groeien. Hoe we dat doen? Met vallen en opstaan en door meer en meer de nadruk op het proces te leggen en minder op het resultaat.

Onze kinderen leren een onderzoekende houding aan te nemen, ontwikkelen zelfstandigheid, nemen zelfverantwoording, leren samenwerken en krijgen de mogelijkheid om veel succeservaringen op te doen maar ook om fouten te maken en daarvan te leren binnen onze veilige kaders. Dat doen ze door te leren in hun eigen groep maar ook daarbuiten. We helpen alle kinderen binnen onze mogelijkheden en geven daarbij ook onze grenzen aan.

Ons team bestaat uit ruim 25 personeelsleden met een brede expertise op zowel leergebied als gedrag. We werken altijd vanuit een positieve pedagogische grondhouding. We zien kansen en mogelijkheden en zijn nieuwsgierig, onderzoekend, ruimdenkend en leergierig. We versterken elkaar als team en zetten onze kwaliteiten in met een open en respectvolle houding. We zijn duidelijk en betrouwbaar door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen, zowel naar kinderen, naar ouders als naar elkaar. Wij communiceren onze verwachtingen naar ouders, leven deze na en betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind. We hechten aan samenwerking met ouders omdat we vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Contactgegevens

SBO De Horst

Kerkveldsweg-Oost 7, 
6101 NM
 Echt
0475-483122
Patricia Linssen
BRIN: 01GE

Andere scholen in

Vorige
Volgende